facebookNuwun sewu nggih kados kullo piyambak mbok bilih onten salah lepat saking kawulo nuwun sih agunging pangapunten. Nang Desa Condong Campur siki wis akeh group Facebook, wargane sing pada merantau pada tambah maju pada pinter-pinter facebooka. Jenenge pesbuk komunitas jan akeh manfaate, tumrap sing duwe niat apik mesti kerasa manfaate, sing ora kenal dadi kenal, sing wis kenal dadi akrab cuma ya kadang-kadang  ana sing malah manfaatke keadaan, ana juga sing merasa di rugikan lan mutuske seduluran (dibusek) berakhir musuhan, pokoke komplit muga-muga dulur kabeh pada duwe niat sing ikhlas kanggo mbangun seduluran sing langgeng khususe Pemuda_pemudi Desa Condong Campur (dukuh Karang Jambe) Kecamatan Sruweng Kebumen walaupun berawal lewat pesbuk. Ayuh pada eling Jujur lan kinalingan soale ora ana manungsa sing sampurna, Gusti mesti paring dalan / solusi ning setiap masalah kanggo umate sing duwe niat apik, inyong tek melu nyrondol,Wong Jamanne Wis moderen ya aku dewek nek ora ngimbangi Jere ketinggalan sepur, ning ya kui emang kudu bisa nyaring. hehhehehe…inyong agi sinau nulis jan-jane ya anu agi kangen karo Desa Condong Campur kampung halamanku,.heehehhee.

Iklan