Mesjid Desa Condong Campur (dukuh Karang Jambe)

Kelingan pas badan kemarin 2012 nang Desa Condong Campur Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, penulis kelingan nek arep mangkat meng mesjid kudu ana dongane aku goleti nang google pas nemu kie aku kur copy paste thok malum aku be ra apa dongane heehehee..

Do’a Pergi ke Masjid

Allahumj’al fil qolbii nuuran wa fii lisaanii nuuran
waj’al fii sam’i nuuran waj’al fii basharii nuuran
waj’al fii khalfii nuuran wa min amaamii nuuran
waj’al min fauqii nuuran wa min tahtii nuuran
Allaahumma a’thinii nuuran.

Ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya, dan pada lidahku cahanya, dan jadikan pada pendengaranku cahaya, dan jadikan pada penglihatanku cahaya, dan jadikan di belakangku cahaya, dan di depanku cahaya, dan jadikan dari atasku cahaya, dan dari bawahku cahaya,
Ya Allah berikanlah aku cahaya.

Iklan