Tempat Pemandian Umum di Desa Condong Campur

tempat untuk air bersih Di desa condong Campur

Tumrape wong ndesa, nek ngomong mangsa, umume wong ngertine ana loro mangsa. Yakuwe mangsa rendheng karo mangsa ketiga. Mangsa rendheng, tandha-tandhane akeh mudhun udan, gawene malah banjir. Angger mangsa ketika tandha-tandhane panas dawa, ora tau udan, lemah garing padha mlethak. Siki wulan september 2012 nang desa Condong Campur (dukuh karang jambe) egin musim ketiga, Nek Sore-sore garep adus malah embere wes kaya wayang,,ngantrine pol.Tapi nek nang desa agi musim ketiga nggo nandur mbako pada subur, aku deleng nang sawah siki wis akeh sing pada alih fungdi pada nandur mbako, moga-moga cepet udan ben nang desa ora langka banyu

Iklan