gerdu dukuh karang jambe

Nek deleng foto kie kemutan badan nang Desa Condong Campur (Dukuh Karang Jambe),nek agi musim badan (lebaran) nang gerdu kene biasane tempat nongkrong tua muda wong Condong Campur (Dukuh Karang Jambe) apa maning nek nang Desa Condong Campur agi musim ketiga (musim kering)terang sore nang gerdu Condong Campur (Dukuh Karang Jambe)akeh sing pada nongkrong nek agi pas badan nangkene ana sing dodol baso, dodol, rokok karo kopi pokoke nang gerdu kene rame banget lah aku be pas badan wingi melu nongkrong nang Gerdu Condong Campur (Dukuh Karang Jambe)moga-moga badan ngesuk aku bisa melu nongkrong maning wis kepengin mudik kangen karo Desa Condong Campur (Dukuh Karang Jambe)wis lah kaya kue bae aku bingung arep nulis apa maning,Wong Jawa diarani Jawa amarga nduweni sifat lan ciri-ciri tinartu. Upamane: wong Jawa iku basa ibune basa Jawa, kesenian, tradisi lan kabudayane tradisi, kesenian, lan kabudayan Jawa. Lha nek wis ora bisa basa Jawa, ora ngerti tradisi lan kesenian Jawa, ora tepung karo kabudayan Jawa, “gaya hidup”-e wis ora kaya salumrahe wong Jawa, apa ya isih bisa diarani wong Jawa? Rehne anak-putune wong Jawa, mesthine ya tetep wong Jawa, Penulis Chah Condong Campur (Desa Karang Jmbe).