SDN Condong Campur 2

Di Desa  CONDONG CAMPUR ada 2 Sekolahan, yaitu Sekolah Dasar Negeri CONDONG CAMPUR 1 dan 2.  Murid – muridnya adalah anak-anak CONDONG CAMPUR itu sendiri. Sekolah Dasar Negeri CONDONG CAMPUR 2 (dukuh Karang Jambe)   kekurangan murid khususnya , Sekolah Dasar Negeri CONDONG CAMPUR 2, namun berkaitan dengan kelangkaan murid, akhirnya anak desa yang bersekolah di tetangga desa di satukan kembali menjadi untuk bersekolah di SDN CONDONG CAMPUR 2 (dukuh karang jambe).

Tempat Ibadah

mesjid condong campur

Penduduk CONDONG CAMPUR 100 % adalah beragama Islam. Tempat ibadah bagi umat Muslim di CONDONG CAMPUR dalah Masjid dan Musholla. Desa CONDONG CAMPUR memiliki 1 Masjid dan 4 Musholla yang tersebar di masing-masing dukuh. Masjid CONDONG CAMPUR 2 (dukuh karang jambe) tampak depan. Masijid Desa CONDONG CAMPUR Hingga saat ini masjid masih dalam taraf pembangunan/ pembenahan, walaupun sudah di pergunakan untuk tempat ibadah. Pembangunan Masjid tersebut di danai oleh desa, dan bantuan dari warga perantauan. Kondisi terakhir ( Lebaran 1929 H ) atau Oktober 2010, Masjid sudah layak digunakan, lantai sudah dikeramik, Pintu dan jendela juga sudah terpasang (walaupun belum ada kacanya).Sedangkan Musholla di CONDONG CAMPUR (dukuh karang jambe) sudah lama ada dan di pergunakan, tetapi di Kebanyakan, sedang dalam proses pembangunan. Dana pembangunan nya sendiri merupakan swadaya dari masyarakat CONDONG CAMPUR dan Pemuda Pemudi dukuh Karang Jambe)  itu dan bantuan dari perantau. Balai Desa

Sebagaimana umumnya desa-desa lain, DESA CONDONG CAMPUR juga memiliki Balai Desa yang beralamat, sebagai sarana tempat kumpul para warga, Pusat perkantoran Pemerintah Desa, dan Pusat ke sekretariatan Karang Taruna dan PKK. Balai Desa juga sebagai tempat untuk Acara-acara  ke Desa -an, antara lain tempat Perayaan Agustusan, hajatan desa, ruwatan desa, dan lain sebagainya.