Kulonuwun Sedulur’s ngomong  kenduren jan dadi mak cleguk iya apa maning nek nang DESA CONDONG CAMPUR halah jan pokoke ora usah masak temenan mben dina pada kendurenan terus kadang-kadang ana sing dobel 3 (telu) kenduren atau slametan ana sasi wulan sura terus ana sajen inget agi nang karang jambe, tradisi pertama kenduren atau slametan ulih brengkesan terus pas mbuntele ngoo godong jati dadi kelingan terus kiyelah apa maining kon mangkat kenduren, sing paling seneng kon mbagi iwak pitik, tapi kadang-kadang  ana sing ora kenduman wong iwak pitik siji di bagi wong 25 (selawe) malah ana sing kur kenduman ceker, karo brutune thok, nang DESA CONDONG CAMPUR nek sing ra bisa mangkat ulih brengkesan atau di banduli.